♥ Aktuálně 18 882 wines pouze pro vás! ♥
Osobní rada!
Bezpečné balení!
Spolehlivá doprava!

od smlouvy Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně údajů

Pokud není níže uvedeno jinak, není poskytnutí vašich osobních údajů právně ani smluvně povinné, ani není vyžadováno pro uzavření smlouvy. Nejste povinni své údaje poskytnout. Jejich neposkytnutí nebude mít žádné důsledky. To platí pouze do té doby, dokud níže uvedené postupy zpracování nestanoví jinak. "Osobní údaje" jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Protokolové soubory serveru

Naše webové stránky můžete používat bez poskytnutí osobních údajů.
Při každém přístupu na naše webové stránky jsou nám nebo našim webovým hostitelům/poskytovatelům IT služeb vaším internetovým prohlížečem přeneseny uživatelské údaje, které jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Tyto uložené údaje zahrnují například název vyvolané stránky, datum a čas požadavku, IP adresu, množství přenesených dat a poskytovatele, který požadavek zadal. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a také na zlepšování našich služeb.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr:

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vám k dispozici také v případě žádostí o informace, návrhů nebo stížností.

Kontaktní osoba: Mgr: Katja Harnisch

E-mail: [email protected]


Objednávky zákaznického účtu


Zákaznický účet
Když si založíte zákaznický účet, budeme shromažďovat vaše osobní údaje v rozsahu tam uvedeném. Zpracování údajů slouží ke zlepšení vašeho nakupování a zjednodušení vyřizování objednávek. Zpracování bude prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do odvolání. Váš zákaznický účet bude poté vymazán.


Shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů v objednávkách
Při zadávání objednávky shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení a vyřízení vaší objednávky a zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Jejich neposkytnutí brání uzavření jakékoli smlouvy. Ke zpracování dojde na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi.
Vaše údaje jsou zde předávány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro vyřízení objednávky a poskytovatelům IT služeb, které jste si vybrali. V každém případě budeme striktně dodržovat zákonné požadavky. Rozsah předávání údajů je omezen na minimum.

 

Kontakt Hodnocení Zpravodaj

 

Shromažďování a zpracování při použití kontaktního formuláře
Při použití kontaktního formuláře budeme shromažďovat pouze vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním vámi předaných údajů. Zpracování bude prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do jeho odvolání. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vaší žádosti. Nakonec budou vaše údaje vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.

WhatsApp Business
Pokud s námi komunikujete prostřednictvím aplikace WhatsApp, používáme k tomu verzi WhatsApp Business společnosti WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko; "WhatsApp"). Pokud máte bydliště mimo Evropský hospodářský prostor, tuto službu poskytuje společnost WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA).
Účelem zpracování údajů je vyřízení a zodpovězení vaší žádosti o kontakt. Za tímto účelem shromažďujeme a zpracováváme vaše mobilní telefonní číslo registrované ve službě WhatsApp a vaše jméno a další údaje v rozsahu, který jste nám poskytli. Pro tuto službu používáme mobilní zařízení, v jehož adresáři jsou uloženy výhradně údaje uživatelů, kteří nás kontaktovali prostřednictvím aplikace WhatsApp. Ke zpřístupnění osobních údajů společnosti WhatsApp nedojde, pokud jste s tím již ve vztahu ke společnosti WhatsApp vyslovili souhlas.
Vaše údaje jsou společností WhatsApp přenášeny na servery společnosti Facebook Inc. v USA. WhatsApp i Facebook jsou certifikovány podle dohody o ochraně osobních údajů mezi USA a EU "Privacy Shield", a jsou proto povinny dodržovat evropské zákony o ochraně osobních údajů.
Pokud prvotní kontakt slouží k provedení předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o koupi, vytvoření objednávky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Pokud k prvotnímu kontaktu dojde z jiných důvodů, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění rychlé a snadné komunikace, jakož i na reakci na vaši žádost. V takovém případě máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Vaše osobní údaje použijeme pouze k vyřízení vaší žádosti. Vaše údaje budou následně vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.
Další informace o podmínkách služby a ochraně osobních údajů při používání aplikace WhatsApp naleznete na stránkách https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service (https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service) a https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy (https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy).

Použití vaší e-mailové adresy pro zasílání newsletterů
Vaši e-mailovou adresu používáme mimo smluvní zpracování výhradně k zasílání newsletteru pro naše vlastní marketingové účely, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování bude prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do jeho odvolání. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás kontaktovat. Vaše e-mailová adresa bude poté z rozdělovníku odstraněna.
Vaše údaje budou v rámci zpracování objednávky předány poskytovateli služeb pro e-mailový marketing. Nebudou předávány dalším třetím stranám.


Použití vaší e-mailové adresy pro zasílání přímého marketingu
Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme získali při prodeji zboží nebo služby, používáme k elektronickému zasílání marketingu na naše vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste si u nás již zakoupili, pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku. Svou e-mailovou adresu musíte poskytnout za účelem uzavření smlouvy. Její neposkytnutí zabrání uzavření jakékoli smlouvy. Zpracování bude prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na přímém marketingu. Proti tomuto použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku tím, že nás kontaktujete. Kontaktní údaje pro uplatnění práva na námitku najdete v našem tiráži. Můžete také použít odkaz uvedený v marketingovém e-mailu. Nebudou s tím spojeny žádné náklady kromě nákladů na přenos podle základních tarifů.

 

Správa zboží


Používání externího systému správy zboží
Při zpracování objednávek používáme systém správy zboží pro účely smluvního zpracování. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v průběhu objednávky zaslány společnosti Pickware GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt.


Poskytovatelé platebních služeb Kontrola kreditu

Použití služby PayPal
Na všechny transakce PayPal se vztahuje Prohlášení o ochraně osobních údajů PayPal. To najdete na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en).

Použití služby Amazon Payments
Na našich webových stránkách používáme platební službu Amazon Payments od společnosti Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; "Amazon Payments").
Zpracování údajů vám umožňuje platit pomocí platební služby Amazon Payments.
Pro integraci této platební služby je nezbytné, aby společnost Amazon Payments shromažďovala, ukládala a analyzovala údaje při přístupu na webové stránky (např. adresu IP, typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, umístění zařízení). K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznat váš internetový prohlížeč.
Toto zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zákaznicky orientované nabídce různých platebních metod. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Výběrem a používáním "Amazon Payments" budou údaje potřebné pro zpracování platby předány společnosti Amazon Payments za účelem realizace smlouvy s vámi pomocí zvoleného způsobu platby. Údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Další informace o zpracování údajů při používání platební služby Amazon Payments naleznete v souvisejících zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://pay.amazon.com/de/help/201212490 (https://pay.amazon.com/de/help/201212490).


Shromažďování a zpracování údajů v rámci kontroly úvěruschopnosti
Při platbě předem, např. fakturou nebo inkasem, si vyhrazujeme právo získat zprávu o bonitě na základě matematických a statistických procesů pomocí společnosti Tesch mediafinanz GmbH, Weiße Breite 5, 49084 Osnabrück. Za tímto účelem předáme osobní údaje potřebné pro posouzení úvěruschopnosti výše uvedené společnosti a získané informace o statistické pravděpodobnosti prodlení s platbou použijeme pro vyvážené rozhodnutí o oprávněnosti, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Kontrola úvěruschopnosti může zahrnovat hodnoty pravděpodobnosti (hodnoty skóre), které jsou vypočítány na základě vědecky uznávaných matematických a statistických postupů, přičemž jsou zohledněny mimo jiné informace o adrese. Vaše zájmy hodné ochrany budou zohledněny v souladu s právními požadavky. Zpracování údajů se provádí za účelem kontroly úvěruschopnosti pro zahájení smlouvy. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na ochraně před prodlením s platbou při platbě předem. Máte právo toto zpracování svých osobních údajů vetovat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR tím, že nás kontaktujete, a to z důvodů týkajících se vaší osobní situace. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy s vámi požadovaným způsobem platby. Neposkytnutí údajů znamená, že smlouvu s vámi požadovaným způsobem platby nelze uzavřít.


Soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči uživatele nebo internetovým prohlížečem uživatele v jeho počítačovém systému. Když uživatel vyvolá webovou stránku, může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Soubory cookie budou uloženy v počítači uživatele. Máte tedy plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Volbou odpovídajících technických nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být před nastavením souborů cookie upozorněni a můžete se rozhodnout, zda toto nastavení v každém jednotlivém případě přijmete, a také zabránit ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. Rádi bychom vás však upozornili, že vám to může zabránit v plném využívání všech funkcí těchto webových stránek. Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak soubory cookie spravovat (nebo je mimo jiné deaktivovat) v hlavních prohlížečích:

Prohlížeč Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences).
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

technicky nezbytné soubory cookie
Pokud nejsou v níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny žádné další informace, používáme pouze tyto technicky nezbytné soubory cookie, abychom naši nabídku učinili uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč po změně stránky a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Tyto služby vyžadují, aby byl prohlížeč po změně stránky znovu rozpoznán.

Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převážně oprávněného zájmu na zajištění optimální funkčnosti webových stránek, jakož i uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky služeb.
Máte právo toto zpracování svých osobních údajů vetovat podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodů týkajících se vaší osobní situace.


Analýza reklamy


Používání služby Google Analytics
Naše webové stránky využívají službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google"). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem vašich údajů společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Společnost Google Ireland Limited je tedy společností přidruženou ke společnosti Google, která odpovídá za zpracování vašich údajů a za dodržování platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Zpracování údajů slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků a k marketingovým a reklamním účelům.
Společnost Google bude tyto údaje používat jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se používání webových stránek a internetu. Při tomto procesu mohou být shromažďovány mimo jiné následující informace: IP adresa, datum a čas přístupu na webové stránky, cesta kliknutí, informace o prohlížeči a zařízení, které používáte, navštívené stránky, URL odkazu (webová stránka, přes kterou jste se dostali na naše webové stránky), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenášená z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics není spojena s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici.
Služba Google Analytics používá technologie, jako jsou soubory cookie, ukládání do webového prohlížeče a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace jimi generované o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Na těchto webových stránkách je aktivována anonymizace IP. Google ji používá k předchozímu zkrácení vaší IP adresy v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.
V souladu s dohodou o ochraně osobních údajů mezi USA a EU se společnost Google stala subjektem "štítu na ochranu soukromí", a je proto povinna dodržovat evropské zákony o ochraně osobních údajů.
Zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do jeho odvolání. Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) a/nebo na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/) a na adrese https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de).

Používání Facebook Pixel
Naše webové stránky využívají remarketingovou funkci "Custom Audiences" společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; dále jen "Facebook").
Tato aplikace slouží k oslovování návštěvníků webových stránek zájmovou reklamou na sociální síti Facebook.
Za tímto účelem jsme na našich webových stránkách implementovali remarketingový tag společnosti Facebook. Tento tag nastavuje přímé spojení se servery společnosti Facebook při návštěvě našich webových stránek. Tím informuje server Facebooku o tom, které naše webové stránky jste navštívili. Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Při návštěvě sociální sítě Facebook se vám pak zobrazí personalizované reklamy související s vašimi zájmy.
Vaše údaje mohou být předány do USA. V souladu s dohodou o ochraně osobních údajů mezi USA a EU se společnost Facebook stala subjektem "štítu na ochranu soukromí", a je proto povinna dodržovat evropské zákony o ochraně osobních údajů.
Zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do jeho odvolání.
Podrobnější informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook a o vašich souvisejících právech a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Používání sledování konverzí Google Ads
Naše webové stránky používají online marketingový program "Google Ads", včetně sledování konverzí (vyhodnocování akcí uživatelů). Sledování konverzí Google je služba provozovaná společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem vašich údajů společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Společnost Google Ireland Limited je tedy společností přidruženou ke společnosti Google, která odpovídá za zpracování vašich údajů a za dodržování platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
Pokud kliknete na reklamy umístěné společností Google, je do vašeho počítače umístěn soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto je nelze použít k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my i společnost Google rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli jste přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Není proto možné sledovat soubory cookie týkající se webových stránek zákazníků Ads.
Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytváření statistik konverzí. To nám umožňuje zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a byli přesměrováni na stránku vybavenou značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.
Vaše údaje mohou být předány do USA. V souladu s dohodou o ochraně osobních údajů mezi USA a EU se společnost Google stala subjektem "štítu na ochranu soukromí", a je proto povinna dodržovat evropské zákony o ochraně osobních údajů.
Zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do jeho odvolání.
Další informace, jakož i zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/ (https://www.google.com/policies/privacy/).

 

Zásuvné moduly a další


Používání nástroje Google Tag Manager
Naše webové stránky používají Google Tag Manager od společnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem vašich údajů společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Společnost Google Ireland Limited je tedy společností přidruženou ke společnosti Google, která odpovídá za zpracování vašich údajů a za dodržování platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Tato aplikace spravuje značky JavaScript a značky HTML, které se používají zejména k implementaci nástrojů pro sledování a analýzu. Zpracování údajů slouží k usnadnění návrhu a optimalizace našich webových stránek na základě potřeb. Samotný Google Tag Manager neukládá soubory cookie ani nezpracovává osobní údaje. Umožňuje však spouštění dalších značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje. Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně údajů najdete na adrese https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html).


Používání Google reCAPTCHA
Naše webové stránky používají službu reCAPTCHA společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google").
Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem vašich údajů společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společnost přidružená ke společnosti Google, která je odpovědná za zpracování vašich údajů a za dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů.
Žádost slouží k rozlišení, zda byl vstup proveden lidským nebo automatickým strojovým zpracováním. Za tímto účelem budou vaše vstupní údaje předány společnosti Google, která je dále použije. Kromě toho bude společnosti Google předána IP adresa a další údaje, které společnost Google vyžaduje pro službu reCAPTCHA. Tyto údaje budou společností Google zpracovávány v rámci EU a případně také v USA. Na předávání údajů do USA se vztahuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, tzv. štít na ochranu soukromí. Společnost Google se účastní "Štítu na ochranu soukromí" a podřídila se jeho požadavkům.
Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu chránit naše webové stránky před automatizovaným špehováním, zneužíváním a SPAMem. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Podrobnější informace o Google reCAPTCHA a souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html (https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html) a https://www.google.com/privacy (https://www.google.com/privacy).

Používání neviditelné reCAPTCHA Google
Naše webové stránky používají službu neviditelného reCAPTCHA společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google"). Ta slouží k rozlišení, zda byl vstup proveden člověkem nebo automatickým strojovým zpracováním. Na pozadí společnost Google shromažďuje a analyzuje údaje o používání, které neviditelná reCaptcha rovněž používá k rozlišení běžných uživatelů a botů. Za tímto účelem se váš vstup přenáší do společnosti Google a tam se dále používá. Kromě toho bude společnosti Google předána IP adresa a případně další údaje, které společnost Google vyžaduje pro službu invisible reCAPTCHA. Tyto údaje budou společností Google zpracovávány v rámci Evropské unie a v případě potřeby také v USA. Pro zpracování údajů v USA se společnost Google v souladu s dohodou o ochraně údajů mezi USA a EU stala subjektem "štítu na ochranu soukromí", a je proto povinna dodržovat evropské zákony o ochraně údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu chránit naše webové stránky před automatizovaným špehováním, zneužitím a SPAMem. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Podrobnější informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejících zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html (https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html) a https://www.google.com/privacy (https://www.google.com/privacy).

Používání služby YouTube
Naše webové stránky využívají funkci pro vkládání videí YouTube společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; dále jen "YouTube"). YouTube je společnost přidružená ke společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Tato funkce zobrazuje videa YouTube v iFrame na webových stránkách. Zde je povolena možnost "pokročilý režim ochrany osobních údajů". Tím se zabrání tomu, aby YouTube ukládal informace o návštěvnících webových stránek. Pouze v případě sledování videa jsou informace předávány a ukládány službou YouTube. Vaše údaje mohou být předány do USA. V souladu s dohodou o ochraně osobních údajů mezi USA a EU se společnost Google stala subjektem "štítu na ochranu soukromí", a proto je povinna dodržovat evropské zákony o ochraně osobních údajů.
Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f ) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na cílený design webových stránek založený na potřebách. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Další informace o údajích shromažďovaných a používaných společnostmi YouTube a Google a o vašich souvisejících právech a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube https://www.youtube.com/t/privacy (https://www.youtube.com/t/privacy)).


Používání zásuvných modulů Twitter
Na našich webových stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Twitter je portál sociálních médií společnosti Twitter Inc,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (USA). Používáme zásuvné moduly Twitter. Pokud navštívíte stránku, která takový plugin obsahuje, dojde k výměně dat se servery společnosti Twitter umístěnými v USA. Také v případě interakcí, které jsou možné s různými pluginy Twitteru, jsou shromažďovány odpovídající informace o vás, které jsou předávány společnosti Twitter a ukládány. Kromě toho, pokud jste členem Twitteru a při používání zásuvného modulu jste přihlášeni na Twitteru, budou shromážděné informace o vaší návštěvě webových stránek propojeny s vaším účtem na Twitteru a sdíleny s ostatními uživateli. Pokud nechcete, aby společnost Twitter propojila a sloučila informace s informacemi o vašem účtu na Twitteru, musíte se před návštěvou našich webových stránek ze služby Twitter odhlásit. Další informace o shromažďování a používání informací společností Twitter naleznete na adrese https://twitter.com/privacy (https://twitter.com/privacy).

Používání doplňků Pinterest
Tyto webové stránky používají pluginy sociální sítě Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Inc. se sídlem 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Různá loga, která obsahují plug-in (např. tlačítko "Pin-it" nebo tlačítko "P″), si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://business.pinterest.com/pin-it-button/ (https://business.pinterest.com/pin-it-button/).
Při přístupu na stránku na našich webových stránkách, která takový plugin obsahuje, se mezi vaším počítačem a servery společnosti Pinterest vytvoří spojení a plugin se zobrazí na stránce tak, že o tom informuje váš prohlížeč. Tím se na server Pinterest v USA přenese jak vaše IP adresa, tak informace o tom, které naše stránky jste navštívili. To platí bez ohledu na to, zda jste v Pinterestu zaregistrováni nebo přihlášeni. I v případě, že nejste zaregistrováni nebo přihlášeni, jsou údaje přenášeny. Pokud jste navíc členem Pinterestu a jste při použití pluginu přihlášeni k Pinterestu, budou shromážděné informace o vaší návštěvě stránek propojeny s vaším účtem na Pinterestu a zpřístupněny ostatním uživatelům. Také v případě interakcí, které jsou možné s různými pluginy Pinterest, jsou příslušné informace o vás shromažďovány a předávány společnosti Pinterest a ukládány. Pokud si nepřejete, aby Pinterest propojil a sloučil informace s údaji vašeho účtu Pinterest, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Pinterestu. Další informace o shromažďování a používání údajů společností Pinterest naleznete na adrese https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
(https://about.pinterest.com/de/privacy-policy)

Používání doplňků Instagram
Tyto webové stránky používají pluginy online služby Instagram, kterou provozuje společnost Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Při přístupu na stránky našeho webu, které obsahují takový zásuvný modul, je navázáno spojení se servery Instagramu a zásuvný modul se na stránce zobrazí oznámením vašemu prohlížeči. Servery Instagramu obdrží vaši IP adresu a informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni na Instagram, Instagram tyto informace spojí s vaším osobním účtem. Při používání funkcí zásuvného modulu (např. kliknutím na tlačítko "Instagram") jsou tyto informace rovněž spojeny s vaším účtem Instagram, čemuž můžete zabránit pouze odhlášením před použitím zásuvného modulu. Pokud nechcete, aby Instagram shromážděné informace spojoval přímo s vaším účtem na Instagramu, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Instagramu nebo použít doplněk, např. blokátor skriptů "NoScript" (noscript.net), abyste zablokovali načítání plug-inu Instagram na našich webových stránkách ve svém prohlížeči. Další informace o shromažďování a používání údajů společností Instagram, vašich právech a způsobech ochrany soukromí naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 (https://help.instagram.com/155833707900388).

Používání služby GoogleMaps
Na našich webových stránkách používáme funkci pro vkládání map GoogleMaps od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Tato funkce umožňuje vizuální zobrazení geografických informací a interaktivních map. Společnost Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje návštěvníků stránek při vyvolání stránek, do kterých jsou integrovány mapy GoogleMaps. Další informace o shromažďování a používání údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/privacypolicy.html (https://www.google.com/privacypolicy.html). Tam máte také možnost změnit nastavení v centru ochrany údajů, abyste mohli spravovat a chránit své údaje zpracovávané společností Google. Vaše údaje mohou být také předávány do USA. Předávání údajů do USA podléhá zjištění Evropské komise o přiměřenosti. Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Za tímto účelem musíte ve svém prohlížeči vypnout aplikaci JavaScript. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek, jako je například zobrazení interaktivní mapy.

Push News
Na našich webových stránkách používáme službu push zpráv OneSignal, kterou poskytuje společnost OneSignal Inc, 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054, Spojené státy americké (dále jen "ONESIGNAL"), k zasílání push zpráv uživatelům a k organizaci, optimalizaci a přizpůsobení zasílání push zpráv našim uživatelům. Osobní údaje shromážděné společností ONESIGNAL zahrnují vaši IP adresu a jsou přenášeny a zpracovávány ve Spojených státech. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti OneSignal, které jsou k dispozici na adrese https://onesignal.com/privacy_policy. Zpracování vašich údajů společností OneSignal je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Zasílání push zpráv můžete odmítnout příslušným nastavením ve svém prohlížeči.


Práva dotčených osob a doba uložení


Doba uložení
Po ukončení smluvního zpracování jsou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční doby, poté v souladu s dobami uchovávání stanovenými zákonem, zejména daňovým a obchodním právem, a po uplynutí této doby jsou vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.

Práva dotčené osoby
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte následující práva podle čl. 15 až 20 GDPR: Právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 GDPR a proti zpracování pro účely přímého marketingu podle čl. 21 ODST. 1 GDPR.

Kdykoli se na nás můžete obrátit. Naše kontaktní údaje naleznete v tiráži.

Právo podat stížnost u regulačního orgánu
Máte právo podat stížnost u regulačního orgánu podle čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že vaše údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem.

Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování údajů založeno na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů s budoucím účinkem.
Pokud bude námitka úspěšná, nebudeme již osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud zpracování není určeno pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy, můžete proti tomu kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Pokud bude námitka úspěšná, nebudeme již osobní údaje pro účely přímé reklamy zpracovávat.


poslední aktualizace: 23.10.2019

NAHORU NAHORU
NAHORU